@Artigos sobre Novas Tecnoloxías

 

Ø Redes Sociais e Futuro da INTERNET (Tempos Novos, Xullo 2008)

Ø O Voto Electrónico (Tempos Novos, Setembro 2008)

Ø O Finis Terrae

Ø Revista CIO