Applets de Java

(Enric Ripoll)

Conceptos de Física

O Péndulo Cónico: momento angular e momento de forzas.

Choque elástico nunha dimensión

O Campo Gravitatorio

O Péndulo Simple

Teorema de Gauss (variación de g coa altitude)
Variación de g coa latitude
As leis de Kepler
Caída dun satélite

Relatividade Especial

A dilatación do tempo

Os diagramas de Minkovsky

Relatividade Xeral

A dilatación de tempo nun sistema con aceleración constante respecto doutro inercial

A dilatación do tempo nun campo gravitatorio

O avance do perihelio dun corpo pouco másico arredor dun corpo moi másico.

O submarino relativista