Exame de gravitación


Escolle as respostas verdadeiras.