Índice de tests

Enric Ripoll i Mira

 

Física e Química

Erros e vectores:

Ø  Test 1

Ø  Test 2

 

 

 

 

 

Física 2

Revisión de conceptos:

Ø  Test 1

 

Gravitación

Ø  Test 1

Ø  Test 2

 

Campo eléctrico

Ø  Test 1

 

Óptica:

Ø  Test 1

Ø  Test 2

Relatividad especial:

Ø  Test 1

Ø  Test 2

Ø  Test 3

Ø  Test 4

Ø  Test 5

 

Física nuclear

Ø  Test 1

Ø  Test 2

Química 2

Temas previos

  • Estequiometría

Ø  Test 1

  • Formulación

Ø  Test1

Ø  Test2

 

Estrutura atómica

 

 

Química orgánica

  • Formulación Orgánica

Ø  Test 1

  • Isomería

Ø  Test 1

Ø  Test 2

  • Reactividade

Ø  Test 1

Ø  Test 2

Ø  Test 3

Ø  Test 4

Formulación Inorgánica

Ø  Test 1

TICs

Tema 1

Ø  Test 1

Ø  Test 2

Ø  Test 3

Ø  Test 4

Ø  Test 5

Ø  Test 6

Ø  Test 7

 

Ø  pipes en Yahoo

 

 

 

 

 

Métodos Estatísticos e Numéricos 2

Conceptos Previos

Ø  Test 1