Test de Isomería 1

1.

¿Son isómeras as dúas moléculas representadas?

 

a)

 

b)

Non

 

c)

Depende do punto de vista

2.

Na cuestión 1

 

a)

Non son isómeros

 

b)

Son isómeros de función

 

c)

Son isómeros de cadea

3.

Estes isómeros son:

 

a)

De función

 

b)

De cadea

 

c)

De posición

4.

Este composto

 

a)

Presenta isomería conformacional

 

b)

Ten isomería de función

 

c)

Ten isomería de cadea.

5.

Se R1, R2, R3, R4 son catro sustituintes diferentes:

 

a)

O carbono indicado é asimetrico

 

b)

O carbono indicado é simétrico

 

c)

O carbono indicado ten hibridación sp2

6.

Na cuestión anterior, o composto: 

 

a)

pode ter isomería cis- trans-

 

b)

pode ter isomería óptica

 

c)

ten isomería de función

7.

Observa as figuras A e B

 

a)

A molécula A  é trans-

 

b)

A molécula B é cis-

 

c)

A molécula A é cis-

8.

Esta molécula é:

 

a)

cis-2-butino

 

b)

cis-2-buteno

 

c)

trans-2-buteno

9.

Esta molécula é de:

 

a)

cis-1,2-ciclopentano

 

b)

trans-1,2-ciclopenteno

 

c)

trans-1,2-ciclopentano

10.

Estas dúas moléculas:

 

a)

Son enantiómeras

 

b)

Non son isómeros ópticos

 

c)

Son isómeros de función