Óptica xeométrica 2

1. Unha lente converxente produce una imaxe virtual:
 a) Cando o obxecto está moi lonxe do foco obxecto
 b) Cando o obxecto está ente o foco obxecto e o centro óptico
 c) Cando o obxecto está ente o foco imaxe e o centro óptico da  lente
2. Se os puntos representados son  os focos obxecto e imaxe, a imaxe formada por esta lente será:
 a) Virtual, maior, invertida
 b) Virtual, menor, invertida
 c) Virtual, maior, dereita
3. Segundo as normas DIN estudadas o foco imaxe dunha lente divergente é
 a) negativo
 b) positivo
 c) maior que 1
4. Segundo as normas DIN estudadas o radio dun espello cóncavo é
 a) maior que 1
 b) positivo
 c) negativo
5. Nun espello plano a imaxe é:
 a) virtual e invertida
 b) igual e virtual
 c) igual e real
6. Se os puntos representados son  os focos  imaxe e obxecto, a imaxe formada por esta lente será:
 a) Igual, real e invertida
 b) Virtual, maior e dereita
 c) Virtual, menor e dereita
7. A elemento que enfoca nun ollo humano é:
 a) o cristalino
 b) iris
 c) a córnea
8. Para corrixir a hipermetrpía úsase
 a) unha lente planoconvexa
 b) unha lente converxente
 c) unha lente divergente
9. Un espello esférico forma unha imaxe virtual, dereita e de tamaño dobre que o objecto cando este está situado sobre o eixe óptico e a 10 cm do espello.
 a) A imaxe fórmase a 10 cm a dereita da lente
 b) A image fórmase a 20 cm a dereita da lente
 c) A imaxe fórmase a 25 cm a dereita da lente
10. O radio de curvatura do exercicio anterior é:
 a) 40 cm
 b) -40 cm
 c) -20 cm