Indica o nome dos seguintes compostos orgánicos:

A traballar

  
Marca a resposta correcta na dereita
cetona56.gif
concep20.gif
fenois38.gif
funcion13.gif
ciclic101.gif
eteres44.gif
organ02.JPG