Test de reacciones orgánicas

1.

O nome deste composto é

 

a)

2-etil-1,4-dimetilbenceno

 

b)

1,4,2-dimetil-etilbenceno

 

c)

tolueno

2.

Este modelo representa a:

 

a)

Butano

 

b)

Propeno

 

c)

Propano

3.

O nome deste composto é:

 

a)

Ácido dioico

 

b)

Ácido acéticoico

 

c)

Ácido etanodioico

4.

Á vista da animación, cal é o mecanismo representado?

 

a)

O seu mecanismo é SN2

 

b)

O seu mecanismo é E1

 

c)

O seu mecanismo é SN1

5.

Cal é o mecanismo desta reacción?

 

a)

Sustitución radicálica

 

b)

Eliminación radicálica

 

c)

Adición radicálica

6.

O 1,2-difluorociclopropano 

 

a)

Pode ter isomería cis- trans-

 

b)

Ten carbonos con hibridación sp2

 

c)

Non ten carbonos con hibridación sp3

7.

Á vista da animación, cal é o mecanismo representado?

 

a)

SN1

 

b)

E1

 

c)

SN2

8.

Cal é o mecanismo desta reacción?

 

a)

Adición nucleofílica

 

b)

Adición electrofílica

 

c)

Adición radicálica

9.

Son correctos os seguintes nomes de compostos orgánicos?

 

a)

cis-1,2-dimetilciclopentano

 

b)

trans-1,2-penteno

 

c)

trans-1,2-pentano

10.

Estas dúas moléculas:

 

a)

Adición nucleofílica

 

b)

Adición electrofílica

 

c)

Condensación