Reactividade 4

Prenche os ocos

1)
a) Esta reacción: CH3-CH2-CH2-COOH + CH3OH --> CH3-CH2-CH2-COOCH3 + H2O é unha reacción de .
b) Esta reacción: CH3-CH2-CH2Br --> CH3-CH=CH2 + HBr é unha reacción de .
c) Esta reacción: C6H6 + Br2 --> C6H5Br + HBr é unha reacción de .
d) Esta reacción: CH3-CH2-CH2Cl + OH- --> CH3-CH2-CH2-OH Cl- é unha reacción de .
e) Esta reacción: CH2=CH-CH3 + HI --> CH3-CHI-CH3 + H2O é unha reacción de que segue a famosa regra de que di que o hidróxeno da molécula que se agrega vai parar ao carbono con hidróxeno.
d) Esta reacción: img003.jpg é de

2) Os polímeros clasificanse xeralmente en tres tipos: os , as e os elastómeros. Os elastómeros caracterizanse pola súa grande .

3) Os dous métodos máis importantes de obtención de polímeros son as reacciones de e as de .

4) As botellas de refrescos con gas fabrícanse con PET que é un .

5) O PS é o símbolo do . e o PE é o símbolo do .